logojpg

 

 

Departament técnic
Xavier Selis Mestres

 telefon +34) 629 349 350
info@treballsnautics.com

 

Inici Balisaments Reflotaments Dragatges Trasllats Manteniments Valoracions Equipament

TRAS

 

 

 

Treballs n'autics

Balisaments

Balisatge de platges

dib1

Mort tradicional / Estandard

morts1

Mort Biotop desarrollat per “Fundació mar “

mortecoeco
tren-de-fondeig

Tren de fondeig sistema D

a) Balises de 60 cms. i 80 cms.
b) Cadena de 8 mm i de 10 mm
c) Boiarins de mitja profunditat (evita el fregament de candena amb el fons).
d)2/3 morts  de formigó de 125 kgs.  c/u.

Instal.lació

Els morts son dipositats sobre la superficie del fons marí
Muntatge de les boies i boiarins mitjançant les corresponents cadenes.

Desinstal.lació
 

Retirada del tren de boies i cadenes
Aixecament i retirada dels morts mitjançant grua.

Opcions

En el cas de praderes de posidonia es pot fer la instal.lació mitjançant hčlixs  d’anclatge. En cas de voler fer una millora en la instal.lació i fer-la més sostenible es poden instal.lar  morts tipus biňtops.
 

Balisastge de canals d’accés a la platja

A -Sistema tradicional o estandard

a

Tren de fondeig (Canal complert)

a) 2(1+1) Balises d’embocadura de 80 cm. (Babord/Estribord)
b) Cadena de 10 mm.
c) 2(1+1) bolarins de mitja profunditat(evita el fregament de cadena per el fons.)
d) 6(3+3) morts de formigó de 125 Kg
e) 10/14* boies abalisament lateral de 40 cm.
f) Cadena de 8 mm.
g) 10/14* mort de formigó de 125 Kg. (* Segons llargada canal)

Insta-lació

Els morts son dispositats sobre la superficie del fons marí
Montatge de tren de boies mitjançant les correspondents cadenes.

Desintal-lació

Retirada del tren de boies, cadenes i dels morts mitjançant grua o globus
 

Opcions / millores

En cas de praderes de posidňnia es pot fer instala-ció mitjançant hčlix d’anclatge.
Per platges de poca pendent (Ex. Sitges, Castelldefels, etc.) els morts mes propers a la platja
provoquen accidents als peus dels banyistes per la tendéncia a agafar-se a les boies.
En cas de mala mar, els morts situats a les aigües mes someres són fŕcilments bolcats i
despaçats del seu lloc, agreujant el risc d’a d’accidents per als banyistes.
Per aquest tipus de platja de pendent suau sňn mes adequats els sitemes <<b>> o <<c>>
que es proposen a continuació.
 

C - Sistema proposat per posidňnia / poca pofunditat.

c

Tren de fondeig

a) 2(1+1) balises d’embocadura de 80 cm, (Babord / Estribord)
b) Cadena de 10 mm.
c) 2(1+1) bollarins de mitja profunditat (evita el fregament de cadena per el fons)
d) 6(3+3) morts de formigó de 125 Kg.
e 12/14* boies abalisament laterak de 40 cm,
f) Cadena de 8 mm.
g) 12/14* helix d’acer galvanizat de mts ( 15 Kgs . a 1 metre de profunditat.
(*Segons llargada canal)

Instal-lació

Les helix d’acer galvanizat son introduides en el forn marí, per rotació, a una profunditat d’un metre, sobresortint només la cadena.
Muntatge de tren de boies mitjançant les corresponents cadenes..

Desinstal-lació

Retirada de tren de boies i cadenes
Aixecament, si és el cas, i retirada de les hčlix mitjançant rotació contrŕria.

Avantatget

Molt adequat per a platges amb fons de posedňnia, sorra, etc...
Les hčlixs quedan invisibles i sense cap risc de contacte per als banyistes.
L’enfonsament a un metre els proporciona una gran resistčncia (Molt superior als morts de 125 Kgs. depositats sobre el fons.
No els afecta el mal estar de la mar.
El temps de montatge čs similar al sistema tradicional.
Permet mantenir les hčlixs enfonsades permanentement, evitan la manipulació de fons marí
millorant l’estčtica submarinai el respecte per el medi marí.

abcd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

catago1

 

catago2

 

 

maq7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maq2

TRAS

bio1

 

TRAS

maq5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balisaments -Boies fondeig -Treballs portuaris -Reflotaments -Remolcatges -Estudis -Peritatges-Netejes fons marí -Dragatges

  • fundació mar

 

gestoria medińa

ads

qstar

proactiva

logo4

Treballs Nautics Mar S.L. Dep. Técnic Xavier Selis Mestres - www.treballsnautics.com ´Telf. (+34) 629 349 350 - Avda Pau Casals, 86/8 - 17251 - Calinge